ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ปีการศึกษา 2565
แจ้งแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ปีการศึกษา 2565 
กำหนดการเปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านหาดสองแคว แจ้งกำหนดเปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่  17 พฤษภาคม 2565  การจัดเรียนการสอน เป็นรูปแบบ on site
นักเรียนมาโรงเรียนปกติ
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉี่ยระดับโรงเรียน 86.80   ระดับประเทศ 74.14   สูงกว่าระดับประเทศ
ด้านการอ่านรู้เรื่อง คะแนนเฉี่ยระดับโรงเรียน 80.40   ระดับประเทศ 71.86   สูงกว่าระดับประเทศ
รวมทั้ง 2 ด้าน คะแนนเฉี่ยระดับโรงเรียน 83.60   ระดับประเทศ 73.02   สูงกว่าระดับประเทศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว และคณะอสม.หาดสองแคว เข้าตรวจลูกน้ำยุงลาย ณ โรงเรียนบ้านหาดสองแคว
วันที่ 29 กันยายน 2563 นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว และคณะอสม.หาดสองแคว เข้าตรวจลูกน้ำยุงลาย ณ โรงเรียนบ้านหาดสองแคว มีผลการตรวจพบเป็นศูนย์
อบต.หาดสองแควฉีดพ่นยากำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ดำเนินการฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน โรงเรียนบ้านหาดสองแคว
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ป้าประหยัด-ลุงประนอม แอ๊ดมา มอบทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวันและบริการตัดผม
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ป้าประหยัด-ลุงประนอม แอ๊ดมา มอบทุนการศึกษาจำนวน 24 ทุน ทุนละ 200 บาท เลี้ยงอาหารข้าวเหนียวไก่ทอด พร้อมด้วยขนมปัง และบริการตัดผมนักเรียนโดยช่างตัดผมมืออาชีพ นำโดยพี่ตูนและคณะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดลูกชาย พ.อ.คเชนทร์ แอ๊ดมา และคุณราชันย์ แอ๊ดมา โรงเรียนบ้านหาดสองแควขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี ที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อพัดลมติดผนังขนาด 24 นิ้ว ติดตั้งโรงอาหาร
โรงเรียนบ้านหาดสองแคว ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี ร่วมทำบุญเย็น บริจาคเงินสมทบทุนซื้อพัดลมติดผนังขนาด 24 นิ้ว ติดตั้งโรงอาหารเพื่อทดแทนพัดลมเก่าที่ชำรุด
โรงเรียนจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านหาดสองแควจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง
สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียน และกิจกรรมการเล่นดนตรีไทย ณ ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง ตำบลหาด
ร่วมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียน และกิจกรรมการเล่นดนตรีไทย ณ ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง ตำบลหาดสองแคว ทุกวันศุกร์และเสาร์ ที่ 1 ของเดือน
 
โรงเรียนบ้านหาดสองแควจัดซื้อเสื้อลาวเวียงให้กับนักเรียนสวมใส่ในวันศุกร์
โรงเรียนบ้านหาดสองแควจัดซื้อเสื้อลาวเวียงให้กับนักเรียนสวมใส่ในวันศุกร์ โดยใช้เงินกำไรจากร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนบ้านหาดสองแควจำนวน 12,730 บาท
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ดำเนินการฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ดำเนินการฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน โรงเรียนบ้านหาดสองแคว
โรงเรียนจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 
จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กค 63
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านหาดสองแควจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว มอบน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด ให้กับโรงเรียนบ้านหาดสองแคว
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว มอบน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด ให้กับโรงเรียนบ้านหาดสองแคว
พระอาจารย์มาแนะแนวการเรียนธรรมศึกษา ให้กับนักเรียนชั้น ป.4-ม.3
ผอ.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์มาบริจาคอุปกรณ์การเรียน
ผอ.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ มาบริจาคหนังสือสำหรับเด็ก กระเป๋าดินสอ และกล่องใส่อาหาร ให้กันนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดสองแคว
นายอำเภอตรอนมามอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์​ให้กับนักเรียนและบุคลากร​โรงเรียนบ้านหาดสองแคว
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน มามอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์​ให้กับนักเรียนและบุคลากร​โรงเรียนบ้านหาดสองแคว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหาดสองแควมามอบแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหาดสองแคว นำโดย นายอัครเดช ปันนาวิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหาดสองแคว และนักศึกษามามอบแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหาดสองแควเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านหาดสองแควเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นำโดยสิบเอกบุญแล บางจับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดสองแคว ฝ่ายวิชาการ พร้อมหัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
แจ้งเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านหาดสองแควขอแจ้งกำหนดเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 
ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 
แจ้งปฏิทินและแนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว
โรงเรียนบ้านหาดสองแคว ปฏิทินและแนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว