ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวกิจกรรมทัศนศึกษาจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 19 เดือนสิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว อ.ตรอน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนและเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 318 ครั้ง