ข่าวประชาสัมพันธ์
จดกมายข่าวการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว อ.ตรอน ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดย สิบเอกบุญแล บางจับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดสองแคว เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง ร่วมรับฟังนโยบายของโรงเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน แจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา เปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองนักเรียนต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2565,00:00   อ่าน 302 ครั้ง