ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565
ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 256 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยการจัดในครั้งนี้  จัดเพื่อเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษเด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2565,00:00   อ่าน 209 ครั้ง