ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉี่ยระดับโรงเรียน 86.80   ระดับประเทศ 74.14   สูงกว่าระดับประเทศ
ด้านการอ่านรู้เรื่อง คะแนนเฉี่ยระดับโรงเรียน 80.40   ระดับประเทศ 71.86   สูงกว่าระดับประเทศ
รวมทั้ง 2 ด้าน คะแนนเฉี่ยระดับโรงเรียน 83.60   ระดับประเทศ 73.02   สูงกว่าระดับประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2564,00:00   อ่าน 698 ครั้ง